Ta sớm tiễn thu tàn- Bởi lòng ta tiếc nuối - Muốn kéo mùa thu lại - Ta dối lòng với trăng.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

NGẪU HỨNG BỨC TRANH

                                   Lênh đênh một cánh bèo
                            Quang Hùng

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

TRĂNG NON ( Bài đăng lại )


 Trời đêm nay đẹp lắm 
            Ra mà ngắm đi em 
                 Một mảnh trăng non mọc
                             Bên vì sao xanh êm 
                                   Tình anh - Tình em 
                                           Như trăng và sao ấy 
                                                   Mãi mãi là trăng non 

                                                                       QUANGHUNG-MUATHU