Ta sớm tiễn thu tàn- Bởi lòng ta tiếc nuối - Muốn kéo mùa thu lại - Ta dối lòng với trăng.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

NGẪU HỨNG BỨC TRANH

                                   Lênh đênh một cánh bèo
                            Quang Hùng