Ta sớm tiễn thu tàn- Bởi lòng ta tiếc nuối - Muốn kéo mùa thu lại - Ta dối lòng với trăng.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

ĐI TÌM VƯỜN CỔ TÍCHThơ-Xuân Nùng
Thời thơ ấu nghe bà kể chuyện
Ngày xửa ngày xưa
               Cây thị trong vườn
Đơm trái mgọt cho đời-vườn cổ tích
Trong trái thị thơm-có cô Tấm dịu hiền !
Vườn cổ tích nay Thành vườn sinh thái
“Cô Tấm “ bước ra,
               Trái thị không còn
Những hương thơm
                Trong vườn cổ tích
Đã bay đi
                Không một chút vấn vương !
Những cô Tấm nay –bỏ vườn cổ tích
Xa lạ phố phường-Hoàng tử chẳng thấy đâu ?
Trong quán nước không có trầu cánh phượng
Chẳng còn gì để nhận ra nhau ?
Về đi em- cô tấm thời hiện đại
Vườn cổ tích xưa
               Trong lũy tre làng !
Dưới tán thị- bóng bà thao thức
Đợi em về- lại kể chuyện dân gian...
2008

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013