Ta sớm tiễn thu tàn- Bởi lòng ta tiếc nuối - Muốn kéo mùa thu lại - Ta dối lòng với trăng.

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Tóc em

Tạo chữ onlineTạo chữ onlineTạo chữ onlineTạo chữ onlineTạo chữ online


Nói gì đây
Viết gì đây
Một dòng suối tóc
chảy đầy trong tôi
Ngẩn ngơ...
Ngơ ngẩn ...
 Ngắm trời
mây trôi phiêu lãng...
Bầu trời
Tóc em

QH-mt